ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.μεΑ. «ΑΛΚΥΟΝΗ» :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) από το Σύλλογο ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ»

 

Το Kέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία του Συλλόγου ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ», υλοποιεί πρόγραμμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» με Τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία ΚΔΗΦ».

Ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ», μέσω του προγράμματος, καλύπτει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, την παραμονή και ψυχοκοινωνική υποστήριξη-φροντίδα 20 ενηλίκων ΑμεΑ.

Οι υπηρεσίες διημέρευσης παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο από 07:00 έως 15:00 στο ΚΔ-ΗΦ του Συλλόγου ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» , επί της οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου στην περιοχή «Λυγιάς» Ναυπάκτου.

Προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις τριών (3) ωφελούμενων ενηλίκων ΑμεΑ, οι οποίοι πρόκειται να αποχωρήσουν οικειοθελώς από το πρόγραμμα στις 31/07/2018, καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή έως 16/07/2018 καταθέτοντας αίτηση στο Σύλλογο «ΑΛΚΥΟΝΗ» καθημερινά τις ώρες από 08:00 έως 14:00. Την αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να παραλάβετε από τα γραφεία μας στη διεύθυνση Β.Ε. Πλαστήρα 9 στη Ναύπακτο (τηλ. 2634027313).

Η επιλογή των άμεσα ωφελούμενων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» κωδικός πρόσκλησης 9.iv.11-b Α.Π. 2540/23.06.2016 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η πράξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΛΚΥΟΝΗΣ»

Η Πρόεδρος                                                                Ο Γραμματέας

Παναγοπούλου Βασιλική                                 Θεοδοσόπουλος Θεοδόσιος