Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Νήσων

 

                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα:  Ανασυγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων  με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και  Νοτίων  Νήσων

 

Στην Πάτρα σήμερα  4 Οκτωβρίου 2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 το μεσημέρι συνήλθε εκτάκτως ,μετά από πρόσκληση του Προέδρου  κου Λίβανου Ανδρέα (Αρ. Πρωτ: 151/3-10-2016). το Διοικητικό Συμβούλιο  στο γραφείο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων (Ακτή Δυμαίων 5 , Πάτρα) με σκοπό την ανασυγκρότηση  του Διοικητικού Συμβουλίου  και τον επανακαθορισμό των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της  διαγραφής του κου  Μαδιά Θεόδωρου, Αντιπροέδρου Β΄ βάσει  του Κεφαλαίου 2 του άρθρου 4 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας (ΔΙΑΓΡΑΦΗ  β- Παραβίαση επανειλημμένη των σκοπών της Ομοσπονδίας).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος Καταστατικού  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ –ΔΙΟΙΚΗΣΗ),την υποχρεωτική εκπροσώπηση στο Δ.Σ. με δύο (2) μέλη από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που ανήκουν στην Περιφέρεια Ευθύνης της Ομοσπονδίας και των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων  περί ανάδειξης Νέου Διοικητικού Συμβουλίου (2-4-2016) ορίζεται ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ο κ. Τασιούλης Γεώργιος του Χρυστοφόρου  Α.μεΑ. Π.Ε. Αιτ/νίας..

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. διαμορφώνεται ως εξής:

Λίβανος Ανδρέας , Πρόεδρος

Γρέκας Γιάννης , Αντιπρόεδρος Α

Παπαναγιώτου Παντελής , Αντιπρόεδρος Β

Παναγοπούλου Βασιλική , Γεν. Γραμματέας

Παπαδάτος Γιάννης, Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

Παπαστεφανάτος Γεράσιμος , Ταμίας

Πλιάκας Κων/νος,  Αναπληρωτής Ταμίας

Βάββας Χρήστος, Οργανωτικός Γραμματέας

Γούλα Βασιλική , Αναπληρώτρια Οργανωτική Γραμματέας

Χαροκόπος Αντώνης  , Μέλος Α’

Τασιούλης Γεώργιος, Μέλος Β’