Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Post author:
  • Post published:November 17, 2014
  • Post category:Νεα

Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εθελοντισμός είναι μια στάση ζωής! Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Ο εθελοντής πρέπει να είναι οργανωμένος, εκπαιδευμένος και εξειδικευμένος στον τομέα που μπορεί να του ζητηθεί. Να είναι πρόθυμος να οργανωθεί και να συντονιστεί με τις υπόλοιπες ομάδες εθελοντών ή με άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Ο δε φορέας στον οποίο ο εθελοντής προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του πρέπει να μην παραγνωρίζει το δικαίωμα του εθελοντή. Η πολιτεία έχει ανάγκη τους ενεργούς πολίτες οι οποίοι οργανωμένα θα μπορούν να δρουν πλάι στους ειδικούς.

Εδώ όμως μπορεί να γίνει σύγχυση της πραγματικής έννοιας του εθελοντισμού, διότι πολλές φορές οι πολίτες που πρόθυμα παρέχουν τις εθελοντικές υπηρεσίες τους αποβλέπουν πέραν του αλτρουιστικού τους έργου σε κάποια σκοπιμότητα επαγγελματικής αποκατάστασής τους. Μπορεί να θεωρήσουν ότι η εμπειρία και ο χρόνος που διέθεσαν τους δίνουν εφόδια μιας περαιτέρω επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Όμως, οι κρατικές θέσεις και προσφορά των πολιτών ανιδιοτελώς δεν μπορούν να έχουν τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα που έχει ένας διορισμένος υπάλληλος. Όπως επίσης  τις κυρώσεις και τις συνέπειες μιας ανεπαρκούς εργασίας που προσφέρει ένας κακός και αδιάφορος έμμισθος κρατικός υπάλληλος.

Στις δημόσιες υπηρεσίες επιβάλλεται να υπάρχει ο τέλειος και άκρως καταρτισμένος επαγγελματισμός άρα και η αμοιβή επί της εργασίας. Ο εθελοντισμός με την ουσιαστική και πραγματική έννοια καθώς και με το ήθος που πρέπει να τον διέπει είναι αποτελεσματικός σε συλλόγους, μη κυβερνητικές οργανώσεις ενώ σε όποια άλλη κοινωνική δράση στο δημόσιο θα πρέπει να γίνεται απλά και μόνο επικουρικά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η ξεχωριστή και ανώτερη αυτή στάση ζωής, του εθελοντισμού,  να αλλοιώνεται από άτομα τα οποία ουδόλως εμπνέονται από αυτή την αρετή αντίθετα προσβλέπουν σε άλλους σκοπούς.

Χαροκόπος Αντώνης,

Δημοτικός Σύμβουλος

Δήμου Πατρέων,

Πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας  Ατόμων με Αναπηρία

Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων                                                        92371