ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΔΙΕΥ/ΣΗ: ΒΑΛΤΙΝΟΥ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΑΓΡΙΝΙΟ Τ.Κ:30100

ΤΗΛ-FAX: 26410-59517

Ε-Mail: iliaxtidaagrinio@yahoo.gr

www.iliaxtida-agrinio.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» στο Αγρίνιο, με κωδικό ΟΠΣ: 5001965, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020, προκηρύσσει την πρόσληψη  ενός (1) Φυσίατρου ή Ορθοπεδικού ή Νευρολόγου ΠΕ & ενός (1) Εργοθεραπευτή ΤΕ, μερικής απασχόλησης (2 ώρες/εβδομάδα), με σχέση Εργασίας Ορισμένου χρόνου (Σύμβαση Έργου).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση από το γραφείο του ΚΔΗΦ Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».
  2. Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Αντίγραφο Σπουδών.
  4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
  5. Άριστη χρήση Η/Υ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 9/10/2017 έως 13/10/2017 & ώρες 12:00 έως 14:00 μ.μ..

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ