Βαββασ χρηστοσ

Είμαι ο Χρήστος Βαββας και είμαι Κωφός. Γεννήθηκα στην Πρέβεζα και μετακόμισα στην Πάτρα, στην ηλικία των 5 ετών, όπου διαμένω έως σήμερα.

Την καρδιά μου κέρδισε η ελληνική νοηματική γλώσσα. Σήμερα διατηρώ τη σχολή «Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Talking Hands», δίνοντας την ευκαιρία σε ακούοντες και μη, όλων των ηλικιών, να μάθουν τη νοηματική γλώσσα, με στόχο μια κοινωνία προσβάσιμη σε όλους.

Διατηρώ τη θέση του Μέλους Α’ στην Ελεγκτική Επιτροπή της Π.ΟΜ.ΑμεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν.